Raporty i analizy

 • Raporty mogą zawierać publikacje z danego tygodnia, m-ca i uwzględniać:

  - datę ukazania się, tytuł prasowy, tytuł publikacji, autora
  - wydźwięk publikacji ( pozytywny, negatywny, neutralny )
  - rodzaj publikacji ( pełne teksty, wzmianki, informacje )
  - opis publikacji

 • Analizy mogą uwzględniać:

  - podsumowanie ilościowe przedstawione w formie graficznej lub tekstowej, z podziałem na
  tematy lub wybrane kryteria: rodzaj tytułów prasowych, nazwiska dziennikarzy najczęściej poruszających wybrane zagadnienia, ilość publikacji o danej firmie oraz inne podsumowania ilościowe

  - podsumowanie jakościowo-wizerunkowe z komentarzem, w rozbiciu na tematy lub wybrane
  kryteria pokazujące: wielkość publikacji, częstotliwość występowania informacji o danym zagadnieniu w poszczególnych tytułach oraz jej wydźwięk

  Każdy raport i analiza są przygotowywane wg indywidualnych wymagań klienta.

 •