Monitoring prasy

 • Czytamy ok. 400 tytułów prasowych

 • Monitorujemy materiały tekstowe, reklamy, ogłoszenia ( w tym o przetargach ), zdjęcia, wykresy,
  tabele

 • Przekazujemy wycinki w każdej z form:

  Papierowej:

  - oryginalne wycinki
  - kserokopie
  - zbindowane serwisy zawierające wycinki lub ich kserokopie ułożone wg ustalonych kryteriów

  Elektronicznej:

  - codzienna wysyłka e-mailem zeskanowanych wycinków
  - wycinki nagrane w formie skanów na płytach CD/DVD

 • Powiadamiamy o informacjach ważnych dla klienta

 • Przygotowujemy streszczenia oraz ich tłumaczenia
 • Kontakt - www.globapi.com.pl
 •