Monitoring prasy

 • Czytamy ok. 400 tytułów prasowych

 • Monitorujemy materiały tekstowe, reklamy, ogłoszenia ( w tym o przetargach ), zdjęcia, wykresy,
  tabele

 • Przekazujemy wycinki w każdej z form:

  Papierowej:

  - oryginalne wycinki
  - kserokopie
  - zbindowane serwisy zawierające wycinki lub ich kserokopie ułożone wg ustalonych kryteriów

  Elektronicznej:

  - codzienna wysyłka e-mailem zeskanowanych wycinków
  - wycinki nagrane w formie skanów na płytach CD/DVD

 • Powiadamiamy o informacjach ważnych dla klienta

 • Przygotowujemy streszczenia oraz ich tłumaczenia
 •  

  Monitoring RTV

 • Standardowo monitorujemy 15 stacji telewizyjnych i 14 stacji radiowych.
  Na życzenie rozszerzamy monitoring o dodatkowe wybrane stacje

 • Nagrane audycje udostępniamy:

  - na płycie CD / DVD

 • Rodzaje monitoringu:

  - stały monitoring
  - jednorazowe zlecenie nagrania wskazanej audycji
 •  

  Monitoring Internetu

 • Monitorujemy ponad 1000 stron internetowych, w tym wszystkie najważniejsze portale i wortale

  - na życzenie rozszerzamy monitoring o dowolne strony internetowe
  - możemy monitorować wybrane przez klienta grupy dyskusyjne

 • Materiały udostępniamy w formie całego materiału lub linku do strony:


  - na płycie CD / DVD
  - przesyłamy e-mailem
 •  

  Raporty i analizy

 • Raporty mogą zawierać publikacje z danego tygodnia, m-ca i uwzględniać:

  - datę ukazania się, tytuł prasowy, tytuł publikacji, autora
  - wydźwięk publikacji ( pozytywny, negatywny, neutralny )
  - rodzaj publikacji ( pełne teksty, wzmianki, informacje )
  - opis publikacji

 • Analizy mogą uwzględniać:

  - podsumowanie ilościowe przedstawione w formie graficznej lub tekstowej, z podziałem na
  tematy lub wybrane kryteria: rodzaj tytułów prasowych, nazwiska dziennikarzy najczęściej poruszających wybrane zagadnienia, ilość publikacji o danej firmie oraz inne podsumowania ilościowe

  - podsumowanie jakościowo-wizerunkowe z komentarzem, w rozbiciu na tematy lub wybrane
  kryteria pokazujące: wielkość publikacji, częstotliwość występowania informacji o danym zagadnieniu w poszczególnych tytułach oraz jej wydźwięk

  Każdy raport i analiza są przygotowywane wg indywidualnych wymagań klienta.

 •